Nặn Bài

Giờ đây bạn có thể nặn bài của mình theo cách bạn thích!

Cuộc sống thật sự như Nặn Bài 3D đang chờ từng cái chạm tinh tế của bạn.

Cách hoạt động

 • Nặn bài tẩy của bạn trên lượt của mình. (Bạn có thể dùng quỹ thời gian.)

 • Bạn cần hoàn tất đặt cược sau khi nặn bài tẩy, hoặc bạn sẽ bỏ tay bài của mình.

 • Bạn có thể nhấn nút mở để ngay lập tức mở bài của mình mà không cần nặn.

Cách Nặn Bài Trên Bàn

 • Nặn bài trên bàn trong một All-In, tình huống lật bài cuối cùng vào lượt turn/river.

 • Board card squeeze is available to the Favorite and underdog.

 • Không cung cấp các tùy chọn và cài đặt ưu tiên Mở/Nặn cho bài trên bàn.

 • Có nặn bài trên bàn tùy thuộc vào số tiền của bot và kiểu trò chơi của ván bài:

  • Hold,em, Omaha, R&C, Chinese Holdem : các pot lớn hơn 100bb

  • Short Deck : các pot lớn hơn 100cược gốc

  • Giải đấu : Không giới hạn

Tùy chọn Nặn bài

Thay đổi Cài Đặt Nặn Bài Tẩy cho bàn chơi hiện tại của bạn trong bảng điều khiển bên phải.

Bạn cũng có thể bật/tắt Nặn bài chung trong Trang của tôi > Cài đặt > Nặn

Thông tin Thêm

Nặn Bài Tẩy & Bài Trên Bàn khả dụng trong mọi trò chơi ngoại trừ AoF.