Cash Drop Tracker

Prawdopodobieństwo spadku gotówki

Pula naliczona

Każda ciemna dla każdego typu gry ma niezależną pulę gotówki.

Jeśli kwota puli przekracza lub jest równa 30 dużych ciemnych, kwota odpowiadająca 1 dużej ciemnej zostanie zarezerwowana dla funduszu Cash Drop.