Cash Drop Tracker

Likvida medel

Periodiseringspool

Varje persienn för varje speltyp har en oberoende cash drop pool.

Potten om beloppet överstiger eller är lika med 30 stora persienner, kommer beloppet motsvarande 1 big blind att reserveras för kontantfallsfonden.