ติดตามการวางเงินสด

ความน่าจะเป็นของเงินสดลดลง

สระว่ายน้ำคงค้าง

แต่ละคนตาบอดสำหรับแต่ละประเภทของเกมจะมีกองเงินสดอิสระ

ใส่หม้อถ้าจำนวนเงินสูงกว่าหรือเท่ากับ 30 บลายด์ใหญ่จำนวนเงินที่เท่ากับ 1 บลายด์ใหญ่จะถูกสำรองไว้สำหรับกองทุนเงินสด