High Rollers Tuần

$9,000,000 GTD trong suốt Tuần High Rollers, ngày 22 đến 29 tháng Ba!

  • Đảm bảo $9M trên hơn 96 Sự kiện!

  • Vé tham gia từ $210 đến $5,000

  • Đừng bỏ lỡ $1K, và Chặng $250, mỗi sự kiện sẽ có Tổng Giải Thưởng $500K!

  • Chúng tôi đang phát 1,000 chỗ ngồi đảm bảo trong các sự kiện vệ tinh High Rollers

  • 0.5% giải thưởng - hoàn toàn từ nhà điều hành - sẽ được quyên góp cho Mạng lưới Y tế Đại học để hỗ trợ Covid-19

Lịch Trình Toàn Bộ Giải Đấu