bg1.png

Giới thiệu nhiều triệu đô la!

Chúng tôi rất vui mừng thông báo ra mắt nhiều triệu đô la, ba trong số các giải đấu poker lớn nhất thế giới.
Chơi để mua hàng triệu đô la qua ba cấp độ và hai múi giờ.
Bạn muốn làm nên lịch sử? High Roller tham gia Million $ và chơi với số tiền được bảo đảm là 1.5 triệu đô la.

MILLION$ Line-up

Super MILLION$

 • Mua vào: $ 100

 • Bảo lãnh: $ 1.000.000

 • Thứ Hai 02:30 (CDT) / 18:30 (GMT) / 14:30 (ET)

High Roller MILLION$

 • Mua $ 500

 • Bảo lãnh: 1.500.000 USD

 • Thứ Hai 03:30 (CDT) / 19:30 (GMT) / 15:30 (ET)

Zodiac MILLION$

 • Mua vào: 500

 • Đảm bảo: 1.000.000

 • Ngày cuối cùng: Chủ nhật 20:30 (CDT) / 12:30 (GMT) / 08:30 (ET)

Global MILLION$

 • Mua vào: $ 100

 • Bảo lãnh: $ 1.000.000

 • Thứ Hai 02:30 (CDT) / 18:30 (GMT) / 14:30 (ET)

Lịch trình đầy đủ

Lịch trình đầy đủ

Lịch trình đầy đủ

Lịch trình đầy đủ

Lịch trình đầy đủ

Lịch trình đầy đủ

Chúng tôi rất vui mừng thông báo ra mắt nhiều triệu đô la, ba trong số các giải đấu poker lớn nhất thế giới.
Chơi để mua hàng triệu đô la qua ba cấp độ và hai múi giờ.
Bạn muốn làm nên lịch sử? High Roller tham gia Million $ và chơi với số tiền được bảo đảm là 1.5 triệu đô la.