Rush&Cash

Rush & Cash, now in both Hold'em and Omaha!

  • Vai nevēlaties gaidīt partijas? Pasteidzieties.

  • Vai vēlaties, lai spēle kļūtu aizraujošāka? Cash Drop.

  • Divi vienā! Mums ir spēle, kas ar vienu šāvienu ļauj nošaut divus zaķus, — Rush & Cash.

Tātad, kas ir Rush & Cash?

Tā ir visātrākā pokera spēle, kas atbilst mūsu sauklim “Padarīsim pokeru aizraujošu!”

Īsumā
  • Šo spēlēšanu vēl aizrautīgāku padara Cash Drop balvas līdz  600 BB

  • Ātrākā pokera spēle: nav jāgaida partijas sākums.

Heading 3

  • Mēs zinām, ka esat sajūsmā, taču ļaujiet mums pastāstīt jums dažus Rush & Cash spēles pamatprincipus.

  • Spēlējot Rush & Cash, dažu nejauši atlasītu partiju sākumā uz galda izbirst žetoni.

  • Izbirušo žetonu skaits atšķirsies (no 10BB līdz 600BB). Mazākas summas tiks ieskaitītas kasē, ierosinot papildu spēles darbības, savukārt lielākas summas tiks uzreiz sadalītas un pieskaitītas visu spēlētāju žetonu kaudzītēm kā tieši piešķirtas balvas.

Cash Drop balvu fonda uzkrājums

Ja kasē esošā summa ir vienāda ar vai lielāka par 30 Big Blind likmēm, Cash Drop fondā rezervē vienai Big Blind likmei līdzvērtīgu summu.

Skaitļi un dati

Katrai blind likmes likmei ir savs Cash Drop fonds. Varat noskaidrot Cash Drop statusu un vēsturi, šeit

Sīkāka informācija un ierobežojumi

Šajā spēlē tiek izmantota 1 52 kāršu kava, un pēc katras izspēles kava tiek sajaukta.

Savienojuma pārtraukšanas gadījumā kasē iemaksātā summa vēl joprojām tiks izmantota spēlē.

Spēlētāju izvietojums pie galda ir atkarīgs no tā, kurš spēlētājs vismazāk reižu ir bijis BB pozīcijā. Ja visi spēlētāji ir bijuši BB pozīcijā vienādu reižu skaitu, spēlētāji pie galda tiks izvietoti atkarībā no tā, kurš no viņiem vismazāk reižu ir bijis SB pozīcijā. Ja arī atrašanās reižu skaits SB pozīcijā visiem spēlētājiem ir vienāds, izvietojums tiek izvēlēts nejaušā izlases kārtībā.