Vội vàng & tiền mặt

Banner_RnC.png
rushcashv2_01.png

Rush & Cash, hiện có cả Hold'em và PLO!

  • Không muốn đợi ván bài? Trả lời : Rush (Nhanh).

  • Muốn vui vẻ và hành động nhiều hơn? Trả lời : Cash Drops (Rơi tiền mặt)

  • Kết hợp cả hai và chúng ta sẽ có một trò chơi một mũi tên nhưng trúng hai đích - Rush & Cash.

Vậy, Rush & Cash là gì?

Đó là trò chơi poker nhanh nhất, đồng thời được thiết kế để đáp ứng phương châm của chúng tôi là 'Làm cho Poker vui hơn!'

Điểm Mấu Chốt
  • Tiền mặt rơi xuống tối đa  600 BB mang thêm sự hưng phấn cho trò chơi

  • Trò chơi Poker nhanh nhất : Không cần phải đợi một ván bài, chỉ cần

  • Nói thì dễ hiểu, nhưng bạn cần thêm một vài thông tin về Rush & Cash, nên chúng tôi sẽ giải thích cách chơi cho bạn.

  • Khi bạn chơi Rush & Cash, ở đầu một số ván bài được chọn ngẫu nhiên, chip sẽ rơi lên bàn chơi.

  • Số tiền rơi xuống sẽ khác nhau; các số tiền nhỏ hơn sẽ vào pot để tạo ra nhiều hành động hơn, trong khi các số tiền lớn (chẳng hạn 600 BB) sẽ được chia ra và thêm vào tiền cược của mỗi người chơi ngay lập tức như một phần thưởng trực tiếp.

Tích Lũy Tiền Mặt Rơi Xuống

Nếu số tiền pot vượt quá hoặc bằng 30 lần mức cược big blind, thì số tiền tương đương 1 lần mức cược big blind sẽ được để riêng cho quỹ Cash Drop.

Các con số & Thông tin chi tiết
Numbers & Details – 1.png

Mỗi mức tiền blind tổng tiền mặt rơi xuống riêng. Bạn có thể kiểm tra trạng thái tiền mặt rơi xuống và theo dõi lịch sử, đây

Thông tin về Rush & Cash Table
Rush & Cash Table Information – 0402.png

Chi tiết & Hạn chế

Trò chơi này sử dụng 1 bộ bài 52 lá và bộ bài được xáo trộn sau mỗi ván bài.

Số tiền cam kết vào tiền cược vẫn sẽ được sử dụng trong trường hợp ngắt kết nối.

Vị trí dựa trên việc người chơi được ngồi ở vị trí BB ít nhất. Nếu tất cả người chơi ngồi ở vị trí BB cùng một số lần, thì người chơi sẽ được xếp chỗ dựa trên người ít ngồi ở vị trí SB nhất. Nếu ngay cả điều kiện chỗ ngồi của SB là như nhau cho tất cả người chơi, chỗ ngồi sẽ được chọn ngẫu nhiên.

Bàn không đầy sẽ không được cào.
Giảm tiền mặt chỉ xảy ra trong các bảng đầy đủ.