6+ Short Deck

It’s raining cash in the fastest poker game in town

Texas Hold'em là phiên bản poker phổ biến nhất trên thế giới và được chơi bằng bộ bài 52 lá tiêu chuẩn. Mỗi người chơi được hai thẻ lỗ úp xuống. Sau đó, qua bốn vòng đặt cược, tổng cộng năm thẻ cộng đồng được úp trực tiếp trên bàn. Người chơi phải thực hiện năm lá bài tốt nhất với sự kết hợp giữa thẻ lỗ và thẻ cộng đồng. Người chơi có bàn tay mạnh nhất sẽ thắng.

What’s the difference between normal Hold ‘Em and Short Deck?

Trong tất cả các trò chơi của Texas Hold'em là GGNetwork 'Không giới hạn', có nghĩa là không có giới hạn tối đa mà người chơi có thể đặt cược cùng một lúc. Do đó, người chơi có thể tham gia tất cả và đặt cược tất cả các con chip của mình, đặt cược vào lượt của mình.

Every card two through five is removed

Flush beats full house

A-6-7-8-9 is a straight

Remember!

Trong tất cả các trò chơi của Texas Hold'em là GGNetwork 'Không giới hạn', có nghĩa là không có giới hạn tối đa mà người chơi có thể đặt cược cùng một lúc. Do đó, người chơi có thể tham gia tất cả và đặt cược tất cả các con chip của mình, đặt cược vào lượt của mình.

Trong tất cả các trò chơi của Texas Hold'em là GGNetwork 'Không giới hạn', có nghĩa là không có giới hạn tối đa mà người chơi có thể đặt cược cùng một lúc. Do đó, người chơi có thể tham gia tất cả và đặt cược tất cả các con chip của mình, đặt cược vào lượt của mình.

Trong tất cả các trò chơi của Texas Hold'em là GGNetwork 'Không giới hạn', có nghĩa là không có giới hạn tối đa mà người chơi có thể đặt cược cùng một lúc. Do đó, người chơi có thể tham gia tất cả và đặt cược tất cả các con chip của mình, đặt cược vào lượt của mình.

Hitting the Short Deck Flush Jackpot

Texas Hold'em là phiên bản poker phổ biến nhất trên thế giới và được chơi bằng bộ bài 52 lá tiêu chuẩn. Mỗi người chơi được hai thẻ lỗ úp xuống. Sau đó, qua bốn vòng đặt cược, tổng cộng năm thẻ cộng đồng được úp trực tiếp trên bàn. Người chơi phải thực hiện năm lá bài tốt nhất với sự kết hợp giữa thẻ lỗ và thẻ cộng đồng. Người chơi có bàn tay mạnh nhất sẽ thắng.

Texas Hold'em là phiên bản poker phổ biến nhất trên thế giới và được chơi bằng bộ bài 52 lá tiêu chuẩn. Mỗi người chơi được hai thẻ lỗ úp xuống. Sau đó, qua bốn vòng đặt cược, tổng cộng năm thẻ cộng đồng được úp trực tiếp trên bàn. Người chơi phải thực hiện năm lá bài tốt nhất với sự kết hợp giữa thẻ lỗ và thẻ cộng đồng. Người chơi có bàn tay mạnh nhất sẽ thắng.

Texas Hold'em là phiên bản poker phổ biến nhất trên thế giới và được chơi bằng bộ bài 52 lá tiêu chuẩn. Mỗi người chơi được hai thẻ lỗ úp xuống. Sau đó, qua bốn vòng đặt cược, tổng cộng năm thẻ cộng đồng được úp trực tiếp trên bàn. Người chơi phải thực hiện năm lá bài tốt nhất với sự kết hợp giữa thẻ lỗ và thẻ cộng đồng. Người chơi có bàn tay mạnh nhất sẽ thắng.

Texas Hold'em là phiên bản poker phổ biến nhất trên thế giới và được chơi bằng bộ bài 52 lá tiêu chuẩn. Mỗi người chơi được hai thẻ lỗ úp xuống. Sau đó, qua bốn vòng đặt cược, tổng cộng năm thẻ cộng đồng được úp trực tiếp trên bàn. Người chơi phải thực hiện năm lá bài tốt nhất với sự kết hợp giữa thẻ lỗ và thẻ cộng đồng. Người chơi có bàn tay mạnh nhất sẽ thắng.

Texas Hold'em là phiên bản poker phổ biến nhất trên thế giới và được chơi bằng bộ bài 52 lá tiêu chuẩn. Mỗi người chơi được hai thẻ lỗ úp xuống. Sau đó, qua bốn vòng đặt cược, tổng cộng năm thẻ cộng đồng được úp trực tiếp trên bàn. Người chơi phải thực hiện năm lá bài tốt nhất với sự kết hợp giữa thẻ lỗ và thẻ cộng đồng. Người chơi có bàn tay mạnh nhất sẽ thắng.

Texas Hold'em là phiên bản poker phổ biến nhất trên thế giới và được chơi bằng bộ bài 52 lá tiêu chuẩn. Mỗi người chơi được hai thẻ lỗ úp xuống. Sau đó, qua bốn vòng đặt cược, tổng cộng năm thẻ cộng đồng được úp trực tiếp trên bàn. Người chơi phải thực hiện năm lá bài tốt nhất với sự kết hợp giữa thẻ lỗ và thẻ cộng đồng. Người chơi có bàn tay mạnh nhất sẽ thắng.

Do I earn Fish Buffet points for playing Short Deck Poker?

Trong tất cả các trò chơi của Texas Hold'em là GGNetwork 'Không giới hạn', có nghĩa là không có giới hạn tối đa mà người chơi có thể đặt cược cùng một lúc. Do đó, người chơi có thể tham gia tất cả và đặt cược tất cả các con chip của mình, đặt cược vào lượt của mình.

6+ Short Deck Table Information

Chi tiết & Hạn chế

Trò chơi này sử dụng 1 bộ bài gồm 52 lá bài và bộ bài được xáo trộn sau mỗi ván bài.

Số tiền cam kết với nồi sẽ vẫn còn trong trường hợp mất kết nối.