Կիրակնօրյա մրցաշար

  • 174 իրադարձություն, Երաշխավորված $2M 

  • GGMasters, Երաշխավորված $300,000 

  • Բայ-ինների լայն միջակայք $2-ից մինչև $5000։

  • High Rollers, Bounties, Freezeouts, Turbos և էլ ավելին!

  • Չորս $5K իրադարձություն, Երեք $1K իրադարձություն

  • 300 Satellites ինքնազարգացման համար։

Կիրակնօրյա պիկ-ժամերի ժամանակացույց