T$ Builder

Tăng số lượng ngân hàng của bạn với các giải đấu 0% phí ? Cứ sau 30 phút!

T $ Builder là loại giải đấu mới của chúng tôi, trong đó giải thưởng được thanh toán chỉ trong $ t!
Chúng tôi chạy chuỗi T $ Builders cứ sau 30 phút với số tiền mua là $ 1, $ 2, $ 4 và $ 8.

Không có giải đấu vệ tinh nào được cung cấp cho Chuỗi giải đấu T $ Builders.
Cũng không có phí cho loạt Nhà xây dựng T $, do đó 100% số tiền mua sẽ được tích lũy vào nhóm giải thưởng.
Cấu trúc xuất chi ở dạng tự thanh toán không có bảo đảm. Nhóm giải thưởng sẽ khác nhau dựa trên tổng số người chơi đã đăng ký.

Số lượng người chơi yêu cầu tối thiểu chỉ là 2, điều này sẽ cho bạn nhiều cơ hội hơn để tham gia vào chuỗi giải đấu này.
Tất cả các giải đấu T $ Builders sẽ có thời gian đăng ký muộn là 30 phút.

Nhà xây dựng T $ vui lòng tham khảo lịch trình bên dưới để biết chi tiết.